back to home dude

Stickman Tetris

Stickman Tetris

Om Stickman Tetris

Stickman måste överleva så länge som möjligt och du ska hjälpa honom med det. Se till att Stickman inte hamnar under tetris blocken.