back to home dude

Stickman Sam 9: Dark Maze

Stickman Sam 9: Dark Maze

Om Stickman Sam 9: Dark Maze

Hitta en väg genom mörkret. Spruta färg på väggen så att du ser var du går och var hinderna är gömda. Lyckas du att spela ut spelet?