back to home dude

Stickman Archer 3

Stickman Archer 3

Om Stickman Archer 3

Stickman Archer 3 är ett roligt, svängbaserat bågskyttespel där du måste skjuta din motståndare innan du blir träffad. Ett huvudskott kommer att döda din motståndare omedelbart, och alla andra typer av träffar kommer att kräva mer än en pil. Samla proviantboxarna för att vinna power-ups som extra hjärtpoäng och tid.