back to home dude

Stickman: Adventure

Stickman: Adventure

Om Stickman: Adventure

Streckgubbar har låst in sig tillsammans med ett farligt hemligt vapen. Försök att förinta dem men...hur kommer du in i det hemliga rummet?