back to home dude

Stick Trinity

Stick Trinity

Om Stick Trinity

Besegra fienden genom att attackrea dem och genom att byta karaktär. För att besegra bossen, se till att dina vänner slår sig samman med dig genom att trycka på C ett par gånger.