back to home dude

Steven Universe: Shifting Temple

Steven Universe: Shifting Temple

Om Steven Universe: Shifting Temple

Steven Universe: Shifting Temple är ett roligt flipperspel. Hjälp Steven på hans första uppdrag som en Ädelsten! Om Steven har blivit en bubbla kan du rulla genom templet för att samla alla ädelstenar.