back to home dude

Steven Universe: Goat Guardian

Steven Universe: Goat Guardian

Om Steven Universe: Goat Guardian

Steven Universe: Goat Guardian är ett roligt äventyrsspel med Steven av Ädelstenarna. Hjälp geten Steven Jr. genom nivåerna och samla ädelstenarna. Se upp, eftersom stenarna sitter lösa!