back to home dude

Steam Rocket 1

Steam Rocket 1

Om Steam Rocket 1

Avlägg ett så stort avstånd som möjligt med din raket! Tryck på knappen för att flyga uppåt och försök så att undvika alla hinder. Lyckas du att få den högsta poängen?