back to home dude

Stealth Hunter 2

Stealth Hunter 2

Om Stealth Hunter 2

Sätt igång som en hemlig spion och smyg in i fiendens bas! Elimenera vakterna utan att du själv blir upptäckd! Kan du utföra alla prestationer?