back to home dude

Stealth Bound

Stealth Bound

Om Stealth Bound

Du sitter fångad på en hemlig plats och försöker att fly. Tyvärr är utgången låst. Samla föremål som kan hjälpa dig att öppna en dörr. Försök att fly så snabbt som möjligt, för ingen vill väl sitta fångad på den här platsen?