back to home dude

Stealth 3D

Stealth 3D

Om Stealth 3D

Det är din uppgift att osedd smyga dig förbi vakterna! Håll dig borta från sensorerna, sätt om de rätta knapparna och locka bort vakterna för att lura dem!