back to home dude

Steak And Jake: Midnight March

Steak And Jake: Midnight March

Om Steak And Jake: Midnight March

Ge Jake samma färg som de öppna blocken. Gör kombinationer med tre eller fler likadana block. Så kan Jake placera blocken i vägen och kan hans vänner tryggt gå vidare.