back to home dude

Steak And Jake

Steak And Jake

Om Steak And Jake

Ge Jake samma färg som de öppna blocken genom att göra kombinationer med tre eller fler likadana block! Så kan Jake placera blocken i vägen och kan hans vänner tryggt gå vidare!