back to home dude

Starship Escape

Starship Escape

Om Starship Escape

Ett rymdskepp är stort, men en sådan stor har du säkert aldrig varit med om. Hundra, kanske till och med tusen, meter måste du avlägga för att till slut fly. Spring, hoppa och undvik hindren. Stjärnorna kommer att hjälpa dig under din resa, så se till att du samlar dem. Lycka till!