back to home dude

Star Sprint

Star Sprint

Om Star Sprint

Sprinta din väg genom galaxen. Se upp för stenar, minor och meteoriter. De andra föremålen kan hjälpa dig. Du kan använda båda sidor om vägen.