back to home dude

Star Shot Carnival

Star Shot Carnival

Om Star Shot Carnival

Försök att skjuta bort alla gula stjärnor. Använd tyngdkraften och andra objekt för att med så få ammunition som möjligt nå målet.