back to home dude

Star Drops

Star Drops

Om Star Drops

Se till att stjärnan tryggt når plattformen genom att klicka bort de rätta blocken. Se upp att stjärnan inte faller i vattnet. Du kan bara klicka bort block som befinner sig i det markerade området.