back to home dude

Star Conflict

Star Conflict

Om Star Conflict

Kaptenen är ombord. Det är du. Du bestämmer vilken väg vi tar. Du är kapten på ditt eget rymdskepp. Hur coolt är inte det? Om du har klarat några uppdrag, kan du skaffa bättre delar till ditt skepp. Kanske kan du även fixa bättre. Det låter bra! Strid online mot andra piloter och visa vem som är bäst i detta universum.