back to home dude

Stalker: Eight Gas Cans

Stalker: Eight Gas Cans

Om Stalker: Eight Gas Cans

Du blir förföljd! Och din förföljare vill dessutom döda dig! Det kan du naturligtvis inte hålla hända. Samla därför så snabbt som möjligt åtta gaskannor. När du har samlat dessa, måste du så snabbt som möjligt tillbaka igen till bilen. Då först är du säker. Vågar du?