back to home dude

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R.

Om S.T.A.L.K.E.R.

Besegra dina fiender och håll dig vid liv.