back to home dude

Square Spinner

Square Spinner

Om Square Spinner

Se till att de färgade blocken rör de rätta kanterna på fyrkanten! Observera vilken följdordning som blocken kommer att nå dig och reagera snabbt genom att rotera fyrkanten i rätt håll. Kommer du att få den högsta poängen?