back to home dude

Spring Ninja 2

Spring Ninja 2

Om Spring Ninja 2

Hjälp ninjan igen att hoppa genom de utmanande nivåerna! Rikta noga innan du släpper och se till att du lyckas slå ut alla fiender på din väg. Kommer du att lyckas spela ut alla 34 nivåer?