back to home dude

Spreadsheet Panik

Spreadsheet Panik

Om Spreadsheet Panik

Markören sitter fångad i olika kalkylblad. Hjälp honom att fly till den gröna utgången. Han måste för det använda sig av de svarta områdena för att stoppa honom. Försök att på vägen få med dig MIS logotyperna.