back to home dude

Splitter Pals

Splitter Pals

Om Splitter Pals

Hjälp Smileyn till utgången. Försök att skära igenom föremålen. Observera, det går inte vid varje föremål och du får endast skära ett maximalt antal gånger.