back to home dude

Spirits of Elduurn

Spirits of Elduurn

Om Spirits of Elduurn

Dessa 2 varelser har hittat en ny plats att leva, men först måste de städa bort alla onda monster! Den svarta varelsen kan resa genom portalerna medans den vita varelsen kan ta upp striden med monstren. Samla först tillräckligt med föremål för att bli starkare och ta sedan upp konfrontationen!