back to home dude

Spirit Guide

Spirit Guide

Om Spirit Guide

Guida de förlorade själarna genom ett hus fullt av hinder. De följer efter din mus och du kan rada upp dem i olika formationer för att få dem att ta sig vidare.