back to home dude

Spider Stickman: Clash of Clans

Spider Stickman: Clash of Clans

Om Spider Stickman: Clash of Clans

Den här lilla pinnfiguren har krafter som Spider-Man. Använd krafterna för att komma så långt som möjligt. Se hur långt du kan komma.