back to home dude

Spell Dualist

Spell Dualist

Om Spell Dualist

Besvara din motståndares trollformler genom att följa pilarna. Dubbla pilar betyder att du måste trycka på piltangenterna två gånger. En stjärna betyder att du måste trycka på space efter du har besvarat trollformeln för att kunna attackera.