back to home dude

Spectrum Heist

Spectrum Heist

Om Spectrum Heist

Är du skicklig och har du en snabb reaktionsförmåga? Titta runt i din omgivning och ändra färg på din dräkt för att komma förbi hinderna! Ju bättre du gör, desto högre kommer din slutpoäng att vara!