back to home dude

Spectromancer: Power

Spectromancer: Power

Om Spectromancer: Power

Gå in i den magiska duellen med andra magiker. Varje magiker får fem kort under spelet; eld, vatten, luft och jord. Dessutom får allihopa ett personligt kort. Gör smarta val och gör ett strategiskt drag. Så visar du att du är den bästa magikern av spelet.