back to home dude

Spaceman Max

Spaceman Max

Om Spaceman Max

Max rymdfararen sitter fast på Mars! Kan du använda din mus för att ta bort vissa föremål och så lösa pusslet? Ju snabbare du är, desto högre kommer din poäng att bli!