back to home dude

Space Explosions

Space Explosions

Om Space Explosions

Kan du i varje nivå spränga alla strukturer? Allt skräp måste vara under den röda linjen så att ufot kan flyga förbi. Kan du placera sprängämnen på den rätta platsen och spränga ner hela byggnaden på en gång? Mycket nöje med att spela!