back to home dude

Space Disposal

Space Disposal

Om Space Disposal

I rymden hopar soporna upp sig. De frågar dig att hjälpa till att städa upp. Se upp, flyg inte mot väggarna!