back to home dude

Space Cyborg

Space Cyborg

Om Space Cyborg

Det finns ingen kontakt mer med bosättningen på den främmande planeten. Ge dig ut på undersökning... vad är det som händer?