back to home dude

Space Boxes

Space Boxes

Om Space Boxes

Se till att alla objekt på skärmen försvinner! Använd din mus för att orsaka en explosion och försök så att ta bort varje föremål innan din tid är slut! Ju mindre skott du använder, desto högre är din poäng!