back to home dude

Soul Tyrant v2

Soul Tyrant v2

Om Soul Tyrant v2

Som stridare av undervärlden har du makten att låta de döda slåss för dig. Besegra fienden och anropa sedan deras själar för att bygga upp din egen armé! Lyckas du att utrota mänskligheten?