back to home dude

Soul Shift

Soul Shift

Om Soul Shift

Se till att alla föda figurer på skärmen försvinner! Använd din mus att byta objekten med varandra och försök att lösa pusslet så snabbt som möjligt! Kan du tjäna 3 stjärnor i varje nivå?