back to home dude

Soom

Soom

Om Soom

På grund av ditt fall är ditt hjärta brutet. Du kan endast leva vidare om du lyckas få alla bitar och samlar ihop dem. På vägen kommer du att träffa på vägar som är trasiga och som du måste laga. Lyckas du att samla alla bitar och att läka ditt hjärta?