back to home dude

Sonic RPG: Eps 9

Sonic RPG: Eps 9

Om Sonic RPG: Eps 9

Striden mot Seelkadoom fortsätter! Sonic har blivit elimenerad i den förra striden, men Hyper Shadow och hans vänner går vidare. Förflytta dig över fältet och välj de rätta anfallen för att besegra fienden!