back to home dude

Sonic RPG: Eps 3

Sonic RPG: Eps 3

Om Sonic RPG: Eps 3

Super Sonic och Shadow tar upp striden med Seelkadoom! Under tiden tar Nights upp striden mot sin rival Reala, och är Knux på väg till det Mörka Slottet. Välj de rätta anfallen och vinn striden!