back to home dude

Sonic RPG: Eps 2

Sonic RPG: Eps 2

Om Sonic RPG: Eps 2

Seelkadoom samarbetar med Reala för att stjäla Chaos Diamnant! Samtidigt blir Sonic vän med NIghts och gör de allt för att stoppa göra fienden! Bestäm vilka attacker som måste utföras och försök att vinna striden!