back to home dude

Sonic Boom Link 'n Smash

Sonic Boom Link 'n Smash

Om Sonic Boom Link 'n Smash

Förflytta de olika ikonerna medans du faller neråt och försök att se till att varje personage rör sitt eget unika föremål. På detta sätt tas ikonerna bort igen och kommer du att tjäna extra poäng. Lyckas du att få den högsta poängen?