back to home dude

Soldier Diary

Soldier Diary

Om Soldier Diary

Kan du fly från den fientliga basen? Tänk ut smarta lösningar till pusslet och se till att soldaterna inte får tag i dig!