back to home dude

Solandia Uprising

Solandia Uprising

Om Solandia Uprising

Det är din uppgift att befria kungariket av Solandia! Res till de olika byarna och skicka krigare till fienderna. Se till att du arbetar strategiskt och försök på detta sätt att vinna varje strid!