back to home dude

Soichiro Blademaster

Soichiro Blademaster

Om Soichiro Blademaster

Du är en utmärkt svärdfäktare och en brutal ninja. Ta hämnd på de som har bränt ner din by, med supersnabba svärdslag, bomber och ninjastjärnor.