back to home dude

Soccer Doctor 2

Soccer Doctor 2

Om Soccer Doctor 2

Du är manager för Archerster United. Va, har du aldrig hört talas om dem? Det är den största klubben i världen. Du är vaktmästaren och du måste se till att era bästa spelare genomgår en metamorfos. Kanske blir du befordrad.