back to home dude

Soccer Crush

Soccer Crush

Om Soccer Crush

Förflytta huvudena från de välkända fotbollsspelarna och försök att få tre eller fler av samma sort bredvid varandra för att ta bort dem ur spelet! Om du lyckas att slutföra missionen får du gå vidare till den nästa nivån. Kan du tjäna de flesta poängen?