back to home dude

So Do Ku

So Do Ku

Om So Do Ku

Fyll i de tomma rutorna. Använd endast siffrorna 1 till 9 en gång i varje, kolumn, rad och ruta.