back to home dude

Snow Throw

Snow Throw

Om Snow Throw

Besegra dina motståndare genom att träffa dem med snöbollar. Desto längre du håller nere musknappen, desto hårdare kommer du att kasta.