back to home dude

Snow Queen 2

Snow Queen 2

Om Snow Queen 2

Gör grupper med tre eller fler identiska strålande iskristaller. Spela så de magiska föremålen fria från Snödrottningen.